Verwarmings-buizen isoleren

Er lopen al snel tientallen meters verwarmingsleiding door uw woning. Zeker in koude ruimtes koelt die leiding een beetje af. Het is dus zaak uw verwarmingsbuizen te isoleren. Alle kleine beetjes helpen tenslotte!